Контакти


ЗА КОНТАКТИ


Или при допълнителни въпроси и закупуване на билет!


МЕГА РОК ООД
Технически сътрудник: Георги Цонев

Е-mail: megarok2018@abv.bg
Тел:  +359899237101